Андижон, Ўзбекистон +998 90 385 45 44 mail@inware.uz

Биз билан алоқа

Биз билан алоқа

Биз киммиз?

Биз жамоамиз. Мижозлар талабига биноан ва интернетда ишлайдиган арзон дастур(программа)лар хамда ишончли веб сайтлар тайёрлаймиз


Бизга боғланинг

Бизни ўз олдимизга қўйган мақсад – мижозни сифатли, ишончли, хамёнбоп дастурлар билан таъминлаш.


Андижон, Ўзбекистон. +998 90 385 45 44 +998 93 252 76 89 mail.inware.uz www.inware.uz @XNabiyev